FIFA takim me shoqatat e agjenteve, diskutohen rregulla të reja

Futboll 01 Shkurt 2022 22:27

Gjatë 27 dhe 28 janarit, shoqata të ndryshme agjentësh nga e gjithë bota u takuan me FIFA-n për të diskutuar disa nga aspektet kryesore të draftit të Rregullores së Agjentëve të Futbollit të FIFA-s (FFAR).

Takimi dy-ditor në Montevideo ishte pjesë e një procesi të gjerë konsultimi pasi palët kërkuan të konfirmonin disa propozime që u ishin paraqitur agjentëve.

Disa nga propozimet janë si më poshtë:

Krijimi i Dhomës së Agjentëve për të trajtuar mosmarrëveshjet specifike

Kufizimi i licencave të agjentëve vetëm tek personat fizikë

Pagesa e tarifave të agjentëve përmes Shtëpisë së Kliringut të FIFA-s

Aplikimi i sanksioneve ndaj klientëve që punojnë me agjentë të palicensuar

Krijimi i Grupit Punues të Agjentit të Futbollit

Për më tepër, shoqatat e agjentëve nga Amerika, Afrika, Azia dhe Evropa të përfaqësuara në këtë takim njohën nevojën për të ngritur standardet etike dhe profesionale të profesionit të tyre dhe gjithashtu vunë në dukje se disa nga propozimet e tyre u pasqyruan në draftin e tretë të Agjentit të Futbollit të FIFA-s.

“Dëshirojmë të falënderojmë shoqatat e agjentëve pjesëmarrës për dialogun jashtëzakonisht pozitiv”, tha kreu i agjentëve të FIFA-s, Luis Villas-Boas Pires.

“Ekziston një objektiv i përbashkët për sa i përket ngritjes së standardeve etike dhe profesionale të këtij profesioni, mbrojtjes së lojtarëve dhe promovimit të stabilitetit dhe solidaritetit kontraktual. Kjo në fund ka të bëjë me ruajtjen e integritetit të sportit dhe sigurimin e funksionimit të duhur të sistemit të transfertave.”

Pas një procesi, i cili filloi në vitin 2018, kalon në një raund përfundimtar të reagimeve, rregulloret e reja pritet të miratohen dhe të hyjnë në fuqi në fund të këtij viti.

-->