Impressum

Insporti është gazetë online e sportit, e fuqizuar nga Insajderi, e themeluar me 1 shkurt 2018, me qëllim të informimit të drejtë dhe korrekt për ngjarjet në dhe rreth sportit dhe promovimin e fuqizimin e sportit vendor dhe vlerave të sportit në përgjithësi.

Insporti përgatit materiale mediale të natyrave të ndryshme me tema sportive për publikim online ose në platforma tjera. Të gjitha materialet janë të mbrojtura me të drejta autoriale dhe nuk mund të kopjohen, ripublikohen, riprodhohen ose të transmetohen, pa lejen paraprake të redaksisë.

Shfrytëzimi i materialeve nga mediat tjera pa lejen paraprake konsiderohet shkelje e drejtave autoriale dhe sanksionohet me dispozitat ligjore në fuqi.

Drejtor: Parim Olluri

Kryeredaktor: Leart Hoxha

Insporti
Rr. Tringë Smajli Nr. 40
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Tel.      +386 (0)49 338 583

+386 (0)49 565583

Email: [email protected]