KB Rahoveci me bord të ri, këto janë objektivat e skuadrës

Basketboll 23 Shtator 2020 11:46

Skuadra e Rahovecit ka mbajtur Kuvendin e Punës derisa është zgjedhur edhe Bordi i ri i skuadrës të cilit do t’i prijë Arban Rama

Kjo zgjidhje sipas KB Rahovecit është e përkohshme deri në fund të këtij viti.

Komunikateë zyrtare

Ashtu sicë e keni meësuar tashmeë nga mediat lokale e ato kombeëtare, KB Rahoveci, mbreëmeë ka mbajtur kuvendin e puneës.

Aty janeë marreë disa vendime me reëndeësi, por padyshim kryesori eështeë ai i bordit teë ri.

Ky bord, do teë udheëhiqet nga Alban Rama neë cileësineë e kryetarit, teksa do teë jeteë i peërkohsheëm deri neë fund teë vitit.

Peërkundeër shumë peërpjekjeve e mungeseës seë alternativave dhe gjendja kritike brenda kampit, aneëtareët e kuvendit teë klubit gjeteën gjuheën e peërbashkeët peër teë vazhduar seë bashku peër periudheën neë fjaleë.

Aneëtarë tjereë teë bordit janeë Besart Zeka, Adrian Sharku, Xhihad Vucëiteërna, Jusuf Deërmala, Destan Keërcëagu, Bedri Sylka, Isa Rama e Blerim Delibeqa.

Klubi ditëve të ardhshme do të shpalos edhe planet e synimet e pjesës së parë të sezonit.

-->