Të martën mbahet Kuvendi i Punës i FBK-së

Superliga 29 Mars 2021 14:22

Kuvendi i Punës i Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) do të mbahet të martën (nesër) nga ora 17:00 në Hotel “Four Points by Sheraton Prishtina”, njofton FBK-ja.

Kjo është vendosur nga Bordi i FBK-së më 12 mars konform statutit.

Sekretarja e Përgjithshme, Elvira Dushku nën mbikëqyrjen e Kryetarit të FBK-së ka përgatitur të gjitha materialet që do të shtjellohen në Kuvend dhe të njëjtat u janë delegatëve të Kuvendit të FBK-së konform afateve statutare.

Për shkak të masave anti-Covid19, Kuvendi i Punës do të mbahet pa prezencën e mediave, megjithatë do tu dërgohen të gjitha materialet e nevojshme, si raporti nga ky Kuvendi, fotografitë dhe videot.

Rendi i ditës:

1. Zgjedhja e Trupave Punues

a. Kryesisë së Punës

b. Komisionit Verifikues

c. Procesmbajtësit

2. Aprovimi i Provesverbalit nga Kuvendi i Rregullt Zgjedhor 18.12.2020

3. Raporti i Punës i FBK-së për vitin 2020

4. Raporti i Auditimit për vitin 2020

5. Plani i Veprimit për vitin 2021

6. Plani Financiar për vitin 2021

7. Plani i Marketingut për vitin 2021

8. Plani Strategjik i FBK-së 2021-2025

9. Të ndryshme

-->